marți, 22 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4246 ha
Intravilan: 161 ha
Extravilan: 4085 ha
Populatie: 1928
Gospodarii: 540
Nr. locuinte: 633
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica:
Comuna Glimboca se află situată în partea de nord-est a judeţului Caraş Severin, pe DN 68, la 60 km faţă de Municipiul Reşiţa, 5 km faţă de oraşul Oţelu Roşu şi 14 km faţă de oraşul Caransebeş.
Activitati specifice zonei:
Exploatare masă lemnoasă
Agricultură
Pomicultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Exploatare carieră de piatră "andezit" - SC DAMIACONS SA
Exploatare masă lemnoasă (conform amenajament silvic)
Producţie de componente electronice - SC CUSTOM PRODUCTION EUROPE SRL
Prelucrare masă lemnoasă - gatere lemn
Exploatare zăcăminte marmură - SC GRUP VEST MARM SA, SC CORSO SRL
Achiziţionare ciuperci şi fructe de pădure - SC FRUITLAND SA
Obiective turistice:
Aşezământ monahal "Sfînta Treime"
Evenimente locale:
Hramul Bisericii Ortodoxe şi Ruga, organizate la nivelul comunei Glimboca - în data de 15 august
Festival: Comemorarea celor doi coreografi Afilon Laţcu şi Ioan Muntean, în fiecare an în luna noiembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionări şi închirieri de terenuri la preţuri accesibile
Proiecte de investitii:
Amenajarea peisagistică a comunei
Reabilitare reţea de alimentare cu apă
Extindere canalizare şi staţie de epurare
Modernizare corp C a Şcolii cu clasele I-VIII Glimboca
Modernizare Grădiniţă cu program normal Glimboca
Implementarea unui nou Plan Urbanistic General
Construirea unei săli moderne de sport
Sistem integrat de management al deşeurilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu